SMSY Mitteli

Tietoa, taitoa, osaamista

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys ry (SMSY) on perustettu vuonna 1961 yhdyssiteeksi ihmisille, jotka työskentelevät mittaamisen, säädön ja automaation parissa. Yhdistys on puhtaasti ammatillinen ja teknillinen, aatteellisella pohjalla toimiva järjestö.

SMSY:n Keski-Suomen paikallisjärjestö on Mitteli ry.

Koulutus- ja kehitystoiminta:

Mitteli järjestää vuosittain jäsenien koulutusta mm. erityisillä koulutuspäivillä. Koulutuspäivillä on luennoitsijoita eri automaation aihealueilta. Yhteistyö muiden paikallisyhdistysten kanssa tarjoaa jäsenille mahdollisuuden osallistua myös muiden koulutustilaisuuksiin edullisin jäseneduin.

Smart Factory on myös tärkeä tapahtuma Mittelille ja SMSY:lle. Jyväskylässä järjestettävässä näyttelyssä on SMSY:llä osasto, joten siellä voimme saada näkyvyyttä toiminnallemme. SMSY:n laaja yhteistyö muiden koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa tarjoaa jäsenille mahdollisuuden osallistua eri puolilla maailmaa järjestettäviin paikallisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksiin.

Automaatiosäätiön omistama Automaatioväylä Oy julkaisee ammatillista AV Automaatioväylä-lehteä. Se on maassamme ainoa varsinainen automaatioalan julkaisu ja se toimitetaan veloituksetta kaikille yhdistyksen jäsenille.

Mittelin vuosittaiseen toimintaan kuuluu kk-kokousten lisäksi myös tehdasvierailut eli excursiot, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua eri teollisuudenaloihin ja mm. näiden automaatioratkaisuihin.

Muu aktiivisuus ja yhdessäolo:

Virkistystoiminnassa näkyvin tapahtuma on elokuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävät SMSY:n kesäpäivät, joihin eri paikallisyhdistysten jäsenet kokoontuvat perheineen olemaan yhdessä. Tapahtumaa riittää niin lapsille kuin aikuisille. Kesäpäivät järjestää kukin paikallisjärjestö vuorollaan johonkin luonnonläheiseen paikkaan. Kesäpäivät 2019 järjestäjänä toimii Turun Automaatio ry.


Luonnollisesti Mitteli järjestää pikkujoulut joka vuosi. Myös vuosikokous pyritään järjestämään niin, että siihen kuuluu  jotain virkistystoimintaa.

Kaiken kaikkiaan SMSY:n ja Mittelin toiminnassa pyritään huomioimaan ammatillisuuden lisäksi myös ihmiset perheineen.